Tu zbójnicy przechowywali skarby
Dawne wejście do karczmy
Dawne wejście do karczmy
Aktualności - Aktuality

ONDRASZEK / ONDRÁŠ

wydanie polsko-czeskiego, edukacyjnego, interaktywnego
zestawu CD i DVD


Poetka Renata Putzlacher i muzyk Tomáš Kočko, współtwórcy spektaklu Cieszyńskie nebe (http://www.tdivadlo.cz/tn/), postanowili w ramach realizacji kolejnego przedstawienia muzycznego Ondraszek - Pan Łysej Góry, że wraz z jego reżyserem Bogdanem Kokotkiem przygotują CD z piosenkami ze spektaklu, a także polsko-czeskie edukacyjne DVD na temat zbójnika Ondraszka i epoki, w której żył.

Na DVD znajdzie się dokument czeskiej TV Pieśń o Ondraszku z T. Kočko w roli narratora, dokument Ondraszek - Pan Łysej Góry z fragmentami spektaklu Sceny Polskiej teatru Těšínské divadlo, a także wiele materiałów dokumentalnych, które udało się zgromadzić realizatorom spektaklu. Ciekawostką jest interaktywna mapa, na której będą zaznaczone wszystkie miejscowości na Morawach i Śląsku, po stronie czeskiej i polskiej, związane z historycznym zbójnikiem Ondraszkiem lub legendami na jego temat. Twórcy spektaklu, którzy zwiedzili te miejsca, korzystali z dotychczasowych opracowań dotyczących zbójnika śląskiego Ondraszka, a także z najnowszych badań naukowych zajmujących się problematyką zbójnictwa w Karpatach.

Realizatorzy projektu mają nadzieję, że zgromadzone materiały o śląskim bohaterze i jego epoce zainteresują nie tylko lokalnych pasjonatów, ale także młodzież polskich i czeskich szkół i pomogą nauczycielom w przygotowaniach zajęć z historii tego nie do końca jeszcze odkrytego, wielonarodowościowego regionu. Zestaw CD-DVD zostanie wydany przy współpracy z morawsko-śląskimi instytucjami Těšínské divadlo, SolisArt i Kongres Polaków w RC.


ONDRASZEK / ONDRÁŠ

vydání českopolského, edukačního, interaktivního CD a DVD kompletu

Hudebník Tomáš Kočko a básnířka Renata Putzlacher, spolutvůrci představení Těšínské niebo (www.tdivadlo.cz/tn), se při příležitosti dalšího hudebnědivadelního projektu Ondraszek - Pan Łysej Góry (Ondráš - pán Lysé hory) rozhodli, že spolu s režisérem představení Bogdanem Kokotkem připraví CD s písněmi, které v tomto představení zazněly a také českopolské vzdělávací DVD na téma zbojník Ondráš a jeho doba.

Na DVD najdete dokument české TV Písnička o Ondrášovi, v němž hraje T. Kočko roli zasvěceného průvodce, dokument Ondraszek - Pan Łysej Góry s úryvky ze stejnojmenného představení Polské scény Těšínského divadla a také mnoho dokumentačních materiálů, které realizátoři tohoto představení shromáždili. Zajímavostí bude interaktivní mapa, na které budou označena všechna místa na Moravě a ve Slezsku, na české i polské straně spojená s ondrášovskou legendou. Jmenovaní tvůrci, kteří se na tato místa osobně vydali, měli k dispozici ondrášovskou literaturu a také nejnovější vědecké práce zabývající se problematikou zbojnictví v Karpatech.

Realizátoři projektu doufají, že shromážděné materiály o slezském zbojníkovi a jeho epoše budou zajímat nejenom místní nadšence, ale také mládež v českých a polských školách, a že pomohou učitelům v přípravách hodin na téma dějin tohoto ještě ne zcela objeveného, mnohonárodnostního regionu. CD a DVD komplet vyjde díky spolupráci moravskoslezských institucí Těšínské divadlo, SolisArt a Kongres Poláků v ČR.


Przygotowania CD i DVD Ondraszek
Připrava CD a DVD Ondraszek

więcej zdjęć - více fotografii