Fotogaleria - Fotogalerie

13.07.2004 - W tej miejscowości leżącej niedaleko Frýdku-Místku urodził się dnia 13 listopada 1680 roku historyczny Ondraszek, syn janowickiego wójta.

V Janovicích u Frýdku-Místku se narodil dne 13. listopadu 1680 historický Ondráš, syn janovického fojta.

Realizatorzy pod tablicą pamiątkową

Realizatorzy pod tablicą pamiątkową

Karczma Ondraszek zbudowana w miejscu, gdzie mieszkał niegdyTu urodził się i mieszkał zbójnik Ondraszek, pan Łysej GóryRealizatorzy pod tablicą pamiątkowąObraz na ścianie karczmyPrzedstawiciele Janowic pod obrazem zbójnika

autor: Wiesław Przeczek