Tu zbójnicy przechowywali skarby
Dawne wejście do karczmy
Artyści - Umělci

Realizatorzy

Režie a scéna / Reżyseria i scenografia
Bogdan Kokotek

Scénář a dramaturgie / Scenariusz i opieka literacka
Renata Putzlacher

Spolupráce na scénáři /Współpraca nad scenariuszem
Tomáš Kočko, Bogdan Kokotek

Texty písní / Teksty piosenek
Ladislav Nezdařil, Tomáš Kočko, Renata Putzlacher

Překlady písní / Przekłady piosenek
Renata Putzlacher

Kostýmy / Kostiumy
Eva Kotková

Hudba, nahrávky, korepetice, hudební šéf /
Muzyka, nagrania, korepetycje i kierownictwo muzyczne
Tomáš Kočko

Choreografie / Choreografia
Martin Krajňák

Obsada / Obsazení:

Ondraszek Szebesta
Tomasz Kłaptocz

Wójt Szebesta
Karol Suszka

Szebestowa
Anna Paprzyca

Dziwo Hana
Małgorzata Pikus

Ojciec Tempes
Ryszard Malinowski

Juraszek
Dariusz Waraksa

Dorotka
Katarzyna Małolepsza

Hrabia Prażma
Klaudiusz Szymiczek

Prażmowa
Lidia Chrzanówna

Burgrabia Prchlik
Mariusz Osmelak

Karczmarz żydowski
Ryszard Pochroń

Baby
Halina Paseková
Barbara Szotek-Stonawski
Katarzyna Wojczyk

Zbójnik Polenda
Janusz Kaczmarski

Zbójnik Targalik
Jakub Tomoszek

Dzieci
Łucja Pochroń
Oleńka Wania
Kasia i Jurek Stonawscy
Natalka Bajger